Съдова хирургия

Лечение на:

  • остра и хронична артериална недостатъчност
  • аортни и периферни артериални аневризми
  • заболявания на каротидните съдове
  • остри и хронични заболявания на венозната система, разширени вени, следтромбофлебитна болест, дълбоки и повърхностни тромбофлебити
  • травми на артериалната и венозна системи
  • вродени и придобити лимфедеми
  • всички възможни достъпи за хемодиализа – временни катетри, пермкатетри, AV фистули, протези и други.

Използва всички съвременни инструментални и апаратни методи за диагностика и лечение на съдовите заболявания.