Професор д-р Васил Анастасов

Професор д-р Васил АнастасовПрофесор д-р Васил Анастасов завършва медицина в МУ Пловдив.
Специалист по Обща и Съдова хирургия.
Един от доайените по Съдова хирургия и Ангиология в България. Основател на Националното дружество по Съдова хирургия и Ангиология в България. Основател на специалността 'съдова хирургия' в България. Членува в редица наши и чуждестранни дружества и асоциации. Лекар на България за 2009г. Най-добър съдов хирург за Пловдив от анкета на Дарик Радио от 2013г. Специализира във Франция, САЩ, Италия, Русия, Гърция, Куба, Белгия, Турция и др. Говори 6 езика.
Автор на над 220 научни публикации и съобщения в наши и чуждестранни издания. Съавтор на 8 монографии и учебници по специална медицинска литература.

Участвува в редица международни научни проекти.

Разработени дисертации:

  • Проучване върху посттромбофлебитната болест
  • Хирургично лечение на хроничната артериална недостатъчност на долните крайници
Работи в областта на цялата съдова хирургия – венозна, артериална и лимфна системи: остра и хронична артериална недостатъчност; аортни и периферни артериални аневризми; заболявания на каротидните съдове; остри и хронични заболявания на венозната система / разширени вени, следтромбофлебитна болест, дълбоки и повърхностни тромбофлебити /; травми на артериалната и венозна системи; вродени и придобити лимфедеми; създаване на достъп за осъществяване на хемодиализа – временни катетри, пермкатетри, AV фистули, протези и други.
Използва всички съвременни инструментални и апаратни методи за диагностика и лечение на съдовите заболявания.